-->

வியாழன், 17 மார்ச், 2011

சம்'சாரம்'

* கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளவை யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை *

எதை நீ sight அடிச்சியோ, அது நல்லாத்தான் இருந்தது;
எதை நீ sight அடித்துக்கொண்டிருக்கின்றாயோ, அதுவும் நல்லாத்தான் இருக்குது;
எதை நீ sight அடிக்கப்போகின்றாயோ, அதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கும்;
உன்னுடையது எது Break Up ஆச்சு?
எதுக்காக அழற?
எதை நீ pickup பண்ண, அதை இழப்பதற்கு?
எதை நீ Propose பண்ண, அது உன்ன reject பண்ணறதுக்கு?
எதை நீ look விடறியோ, அது இங்கிருந்தே வந்தது;
எதை நீ முறைகிறியோ, அதுவும் இங்க இருக்கறதுதான்;
இன்னிக்கு எது உன் figureஒ, நாளைக்கு அது வேறோருத்தனுடயது;
இன்னுருநாள் வேறொருத்தனுக்கு 'சம்சாரம்';
இதுவே உலக நியதி.
Blogger Widget

4 கருத்துகள்: